BUILDTECH ASIA 2019

9.ULUSLARARASI YAPI FUARI
SİNGAPUR / SİNGAPUR
22-24 EKİM 2019

Asya pasifik bölgesinin lider yapı ve inşaat malzemeleri fuarı, yenilikçi, verimli teknolojilerin yanı sıra akıllı çözümlerin sergilendiği bir ortam sunuyor.

BuildTech Asia 2018'in 8. versiyonu, mevcut inşaat tekniklerini tamamlayan Çevreci Akıllı bina teknolojilerine yönelik çözümlere odaklanıyor. 22 – 24 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen BuildTech Asia 2018 fuarında inşaat, mimarlık, altyapı, tesis ve tasarım alanlarında 10.000'den fazla üst düzey katılımcının toplanması bekleniyor. 10.000 metrekarelik alanı kaplayan fuarda 15 ülkeden 300 uluslararası ve bölgesel markanın sergileneceği fuar 133 katılımcı ve 41 ülkeden 10.548 ziyaretçi ile daha üretken teknolojileri vitrine çıkarmaya devam ediyor.

Singapur gerek yüzölçümü, gerekse 5,5 milyonluk nüfusu ile küçük bir ada ülkesi olarak algılanmakla birlikte 2016 yılı sonu rakamlarıyla Singapur, 296 milyar ABD Doları GSYİH ve kişi başı 52 bin USD gelir düzeyine sahiptir. Milli gelirinin 2 katını aşan 700 milyar USD dış ticaret hacmi ile çok önemli bir ekonomik ve ticari potansiyele sahiptir. (2017 Yılı 373 milyar USD ihracat – 327 milyar ABD doları ithalat ) Singapur gerçekleştirdiği ithalatın yarısından fazlasını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmektedir. Bu özelliği nedeniyle Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle Endonezya, Tayland, Malezya, Vietnam gibi bölge ülkelerine açılabilme noktasında pek çok yabancı firma tarafından bölgesel merkez olarak kullanılmaktadır. Singapur ekonomisi 2016’ da %2, 2017 yılında ise %3,6 büyümüştür.

Singapur’un 2017 yılı perakende sektörünün büyüklüğü 42 milyar USD olup yıllık ortalama hane geliri 90.000 dolara yaklaşmaktadır. Yüksek gelir düzeyinin yanı sıra Singapur’u 15 milyon turist ziyaret etmiştir. Perakende sektöründe, Tokyo'nun ardından en canlı 2. Pazardır. 2014 yılında Tokyo'ya 63 yeni global marka pazara girerken, Singapur'da bu rakam 58’dir. Diğer taraftan Singapur kozmopolit nüfus yapısı nedeniyle Asya-Pasifik ülkelerinin tamamına dönük olarak bir deneme havuzu özelliğine sahiptir Bu çerçevede, Singapur’un yanı sıra Güney Doğu Asya ülkeleri piyasalarında yer alınması noktasında ihracatçılarımızın hızla harekete geçmeleri gerekmektedir. İlk aşamada, firmalarımızın düzenlenen fuarlara stand ile katılım sağlaması, Singapur’a bizzat gelerek potansiyel işbirliği fırsatlarını araştırması son derece isabetli olacaktır. Singapur’da düzenlenen fuarların sadece Singapur pazarına hitap etmeyip bölgesel nitelik taşıması, bölge ülkelerinden de ziyaretçi çekmesi nedeniyle, firmalarımızın fuarlara stand ile katılarak firmalarını ve ürünlerini tanıtmaları büyük önem arz etmektedir.

Ülkemiz ile Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin şimdiye kadar akdettiği en kapsamlı “yeni nesil STA” olan Singapur STA’sı pek çok açıdan stratejik önem taşımaktadır.

Fuar Alanı : Singapore Expo Hall 3 & Max Atria

TÜRKİYE-SİNGAPUR TİCARİ İLİŞKİLERİ: Türkiye-Singapur ticari ilişkilerinde son 10 yıllık dönemde ciddi bir ivme yakalanmıştır. 2008 krizi sonrasında azalan ticaret hacmi 2010 yılından itibaren tekrar artış eğilimine girmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2011 yılında özellikle demir çelik ürünlerinin etkisiyle Singapur’a ihracatımız 840,07 milyon ABD Dolarına, ithalatımız ise 354,25 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Böylelikle, 2011 yılı ikili ticari ilişkilerde ABD Doları bazında ihracatımız, ithalatımız ve dolayısıyla dış ticaretimiz açısından zirve yılı olmuştur. Daha sonra bazı ürünlerdeki ticaret hacminin zayıflamasıyla gerileyen ticaret hacmimiz son iki yılda tekrar artış sürecine girmiştir. 2017 yılında Singapur’a ihracatımız 680 milyon ABD doları, Singapur’dan ithalatımız 400 milyon ABD doları olmuştur.