ELEKTRİK-ENERJİ-AYDINLATMA FUAR TAKVİMİ

fuar logo MAYIS 2018 POWER-KAZINDUSTRY
11.ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK VE AYDINLATMA FUARI
KAZAKİSTAN / ALMAATA
fuar logo MAYIS 2018 POWER & ENERGY ETHIOPIA
ULUSLARARASI ELEKTRİK,ENERJİ FUARI
ETİYOPYA / ABABA
fuar logo MAYIS 2018 SAUDI ELENEX
ULUSLARARASI ELEKTRİK,ENERJİ FUARI
SUUDİ ARABİSTAN / RİYAD
fuar logo 23-26 TEMMUZ 2018 JOENERGY
12.ULUSLARARASI ELEKTRİK,ENERJİ VE AYDINLATMA FUARI
ÜRDÜN / AMMAN
fuar logo 11-13 EKİM 2018 POWER ENERGY AFRICA 2018
4.ELEKTRİK VE ENERJİ FUARI
TANZANYA / DARÜSSELAM