FORECH 2018

ULUSLARARASI CATRING, OTEL & RESTORAN EKİPMANLARI FUARI
UKRAYNA / KİEV
27-30 KASIM 2019

Forech Expo Forum "Restaurant Expo", Modern Hotel", "Restaurant Food Expo", "World of Glass and tableware", "Kiev Clean Expo" fuarlarını tek çatı altında toplayan etkinliğin adıdır. Her biri kendi başına uzmanlaşmış Otel, Restoran, İkram, Mutfak malzemeleri ve temizlik malzemeleri konularındaki fuarların yan yana gelmesinden oluşmaktadır. Forech Expo Forum Bu konuda Ukrayna’da ki en önemli ve en büyük etkinlik olup 10 000 m2 alanda gerçekleşmektedir. 220 firmanın katılımcı olduğu fuarda 9 katılımcı ülke (Belarus, Estonya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Tayvan, Türkiye, Ukrayna) yer almaktadır. 9000'den fazla endüstri uzmanının ziyaret ettiği sergide 60 civarında atölye, seminer ve şov gerçekleşmektedir.

Katılımcılar arasında belli başlı olarak Metro Cash & Carry Ukraıne, New Project, Maresto, Kontakt, Bm Servıce, Merx Horeca, Europroftech, Ggm Gastro International, Tehnoholod, Vılla Vanılla, Franceglass, Forward, Accord Group, Algroup, Pro)Master, Атма, Kumkaya, Wınterhalter, Manezh, Probar, Lodmarukraıne, Skvara Innovatıons, Technofood, La Condıterra, Korınf Engıneerıng, Profıtex, La Gelaterıa, Coffeedoor, Lıebherr, Mıele, Best4rest, Best Frıend Of Barısta, Golden Bar, Slayer, Petruzalek, Svıt Kavy, Lıberty Ukraıne, Osmantus Тм, Pastabella, Mıster Horeca, Artglass, Gemını Espresso, Franke, Isla, Food Pack Servıce vb . Bir çok firma yer almaktadır.

Fuar Alanı : IEC INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER

Ukrayna; Avrupa’ya yakınlığı, pazar büyüklüğü, geniş ve verimli toprakları, zengin maden ve kömür kaynakları, mevcut uluslararası kuralların daha iyi işliyor olması, orta vadede iş potansiyelinin yüksekliği, hızlı özelleştirmeler, gelişmiş sanayi altyapısı ve yetişmiş, işgücüyle büyük önem taşımaktadır.
50 milyon tüketici ile yabancı girişimcilere cazip yatırım imkanları sunan Ukrayna’ya yatırımların %50’sini ABD, Almanya, Rusya ve İngiltere gerçekleştirmektedir. Ukrayna, SSCB’den miras kalan güçlü bir sanayiye, akademisyen ve araştırmacı kadrolarına, iyi eğitilmiş işgücüne ve 1999’dan sonraki dönemde reformlara hız verilmesi nedeniyle güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olmuştur. 2016 yılında 42 milyar dolarlık ihracat, 40 milyar dolarlık da ithalat yaptığı tahmin edilen Ukrayna’nın 2016 yılında GSYİH büyümesi % 7,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 1 Mart 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ukrayna, diğer yandan Rusya ile olan bağlarını da koruyarak dengeli bir siyaset izlemektedir.

Günümüzde Ukrayna sanayisi içindeki en önemli sektörler makine, gıda, demir çelik, metalürji, kimya ile uçak ve gemi inşasıdır. Özellikle makine imalat ve kimya sanayi alanında kullanılan teknolojilerin eskimiş olması ve ithal mallarla rekabet edememe sorunu olsa da, bu sektörlerde iyileşme beklenmektedir. Ukrayna, çok zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahiptir. Bu kaynaklar arasında kömür ilk sırayı alırken, tahmin edilen rezervlerin miktarı 117,5 milyar tondur. Demir cevheri, kireç ve kireçtaşı ile titanyum, cıva, sülfat ve potasyum tuzları, sülfür, granit, toromin ve kaolin gibi madenler de bulunmaktadır.

İhracat ürünleri: Demir-çelik ve bunlardan mamul eşya, akaryakıt ve petrol ürünleri, kimyasal maddeler, makine ve taşımacılık ekipmanları, yiyecek maddeleri.

İhracat yaptığı ülkeler: Rusya % 21,3, Türkiye % 7,1, İtalya % 6.4, ABD % 4.1

İthalat ürünleri: Petrol ve doğalgaz, makine ve ekipmanları, kimyasal maddeler

İthalat yaptığı ülkeler: Rusya % 28,2, Almanya %11,7, Polonya% 7,6, Çin % 7, Türkmenistan % 5.7

Türkiye’ye sattığı ürünler: Demir, çelik, organik ve inorganik kimyasallar, ağaç ve ahşap eşya, canlı hayvan, yağlı tohum ve meyveler, mineral yakıtlar, dokumacılık mamulleri.

Türkiye’den satın aldığı ürünler: Plastik eşyalar, Dokumacılık, elektrikli makina ve cihazlar, gıda,ambalaj ve kimya sanayi mamulleri, deri-kösele mamulleri, inşaat ve otomotiv yan sanayi, ayakkabı ve tekstil yan sanayi, tekstil ürünleri, kozmetik ve temizlik ürünleri, tütün ve mamulleri, makine ve aksamları, motorlu kara taşıtları.

Anlaşma ve Protokoller
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (1992-Ankara), Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması1996-Ankara) Yatırımların Teşvik ve Korunması Anlaşması(1996-Ankara), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması(1996- Ankara), Gümrük İşbirliği Anlaşması(1996-Ankara), • Karma Ekonomik Komisyon I. Dönem Protokolü(1996)Hükümetler arası Ticari ve Ekonomik işbirliği Komisyonu