IFTI ( International FoodTec & PackEx 2018 )

Gıda ve İçecek İşleme Teknolojileri & Ambalajlama Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı
MUMBAİ / HİNDİSTAN
27 – 29 Eylül 2018

Mumbai ve Yeni Delhi kentleri arasında dönüşümlü olarak düzenlenen Hindistan – Uluslararası Gıda Teknolojileri Fuarı, bu sene 27 – 29 Eylül 2018 tarihleri arasında Hindistan’ın Mumbai şehrinde düzenlenecektir. Sweet&SnackTec India (Hindistan Tatlı ve Atıştırmalık Ürün Teknolojileri Fuarı), Dairy Universe India (Hindistan Süt Endüstrisi Fuarı) ve PackEx India (Hindistan Ambalaj Fuarı) fuarlarıyla eş zamanlı olarak aynı mekanda düzenlenecek olan fuara geniş bir katılım beklenmektedir.

2017 yılında Mumbai’de düzenlenen fuar, 20.000 m2’lik bir alan üzerinde gerçekleştirilmiş ve fuara toplam 466 firma iştirak etmiştir. Çin, Avrupa, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Kore Cumhuriyeti ve Türkiye grup katılımıyla fuarda temsil edilirken, ABD, Almanya, Avusturalya, Avusturya, Belçika, B.A.E, Brezilya, Britanya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Fransa, Hindistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Japonya, Litvanya, Kanada, Kıbrıs, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Norveç, Polonya, Slovenya, Tayland, Tayvan, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan’dan gelen bireysel katılımcılar da fuara iştirak etmiştir.

Hindistan’da gıda işleme ve ambalaj sektörleri güçlü bir gelişme potansiyeli taşımaktadır.

Hindistan, genel kanının aksine 1,2 milyar nüfusu olan yoksul bir ülke değil, ciddi bir satın alma gücüne sahip 200-300 milyon tüketicinin yaşadığı, istikrarlı bir makro-ekonomik yapının mevcut olduğu ve gümrük vergileriyle ithalat kısıtlamalarının her geçen gün aşağı çekildiği ciddi bir pazardır. Sahip olduğu dinamik özel sektörü, güçlü ve bağımsız bir yargı sistemi, gelişen ve büyüyen tüketici pazarı ve nitelikli işgücüyle dünyada en çok yatırım çeken ülkelerin başında gelen Hindistan, sağladığı istikrarlı ekonomik büyümeyle önemli yapısal değişimlere sahne olmaktadır. Nüfus yapısı değişmekte, yaşam tarzları farklılaşmakta ve nüfusun harcanabilir gelir düzeyi hızla yükselmektedir. Hindistan’da artan gelir düzeyiyle birlikte gıda ürünlerinin işlenmesine ve ambalajlanmasına yönelik talebi artırmakta ve bu talep, yurtdışından gelecek ürün ve teknolojilere talebi canlı tutmaktadır.

FUAR ALANI: Bombay Fuar Merkezi, Mumbai, HİNDİSTAN

HİNDİSTAN ÜLKE BİLGİSİ
Yüzölçümü : 3,287,263 km²
Nüfus : 1,236,344,631 (Temmuz 2014 tahmini)
Etnik Grup Yapısı : Hint – Aryan (%72), Dravidler (%25), Moğol kökenliler ve diğerleri %3 (2000 yılı itibariyle)
Diller : Hintçe (%41), Bengalce (%8.1), Telugça (%7.2), Marathice (%7), Tamilce (%5.9), Urduca (%5), Gujaratça (%4.5), Kannadaca (%3.7), Malayalamca (%3.2), Oriyaca (%3.2), Pencapça (%2.8), Assamesizce (%1.3), Maithilce (%1.2), diğerleri (%5.9)
Dinler : Hinduizm (% 80), Müslüman (% 13,4), Hıristiyan (% 2,3), Sih (%1,9), Budizm (% 0,8)
Başkent : Yeni Delhi
Büyük şehirleri : Yeni Delhi (başkent) 21,7 milyon; Bombay (Mumbai) 19,7 milyon; Kalkütta 15,29 milyon; Chennai 7,41 milyon; Bangalor 7 milyon (2009)
Para Birimi : Hindistan Rupisi (INR), 1 Euro = 69.12 INR, 1 dolar = 61,91 INR (Mart 2015 itibariyle)
Kişi başına GSMH : 4,000 $ (2013 itibariyle)

Hindistan, 4,99 trilyon dolarlık GSMH ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. 1990’lı yıllara kadar kendi kendine yeten bir ülke olma stratejisi izleyen Hindistan, tarımını modernleştirmek ve sanayisini geliştirmek için devlet sektörü öncülüğünde ve denetiminde büyük bir çaba harcamıştır. Temel ve ara sanayi ile enerji sektörünü geliştirmek için dış ülkelerden ve Dünya Bankasından önemli finansal destek sağlamıştır. 1990’lı yıllardan sonra ise ekonomide liberalizasyon stratejisi izlenerek sanayinin üzerinden merkezi kontrol kaldırılmış, finans ve ticaret sektörü serbestleştirilmiştir. 1998 yılına doğru ivme kazanan bu politikalar sonucu bir yandan devlet işletmeleri özelleştirilirken, öte yandan gümrük tarifeleri indirilerek serbest dış ticarete kolaylık sağlanmış ve yabancı yatırımların ülkeye girişini teşvik edecek düzenlemeler yapılmıştır. Böylece Hindistan, doğrudan yatırım alan ülke olarak dünyada ön sıralara yükselmiştir. Bütün bu gelişmelerin doğal sonucu olarak Hindistan, 2003 yılında tarihinde ilk kez borç alan ülke olmaktan çıkmıştır.

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında ilk sıralarda yer alan Hindistan ekonomisinin büyüklüğünün, 2025 yılında ABD ekonomisinin %60’ına ulaşacağı, 2035 yılında üç kutuplu dünya sistemine geçileceği ve Hindistan’ın bu ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir.

Küresel kriz öncesi yıllarda ortalama %9 büyüme gerçekleştiren Hindistan, kriz sonrası dönemde %6-8 büyüme hızlarını yakalamakta zorlanmamıştır. Bu, ihracata aşırı bağlı olmayan Hindistan’ın küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerden bir olacağını göstermektedir.