SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.?;

20. PIR HOSPITALITY
Uluslararası Otel - Restoran Ekipmanları ve İkram Endüstrisi Fuarı

Rusya’nın en önemli Otel, Restoran, Bar, Cafe Ekipmanları ve İkram Endüstrisi Fuarı!
Rusya’da ikram endüstrisinin, alıcılarla buluştuğu en önemli fuarların başında gelen Pir Hospitality 2017 Fuar’ı, 09-12 Ekim tarihleri arasında Rusya’nın en büyük şehri ve başkenti Moskova’da gerçekleştirilecektir.

Senexpo Uluslararasi Fuarcilik A.S. 1996 yilinda, uluslararasi fuar organizatörü olarak, fuarcilik sektörüne giris yapti. SENEXPO kurulu sundan bu yana geçen zaman içerisinde, onlarca ülkede, uluslararasi üne ve öneme sahip yüzlerce fuar organize etti...
Istanbul’dan Yükselen Isik! LIGHTTECH 2014

Avrasya’nın en büyük aydınlatma fuarı Lighttech 7.kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Altı yıldır aydınlatma sektörünün lider üreticilerini bir araya getiren Lighttech Uluslararası Aydınlatma Avize ve Elektrik Teknolojileri Fuarı; 06-09 Mart 2014 tarihleri arasında yedinci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.54’ü yabanci toplam 165 katilimci firma ve 15.319 ziyaretçiyi agirladi. !
YUNANİSTAN ÜLKE BİLGİSİ
Başkent : Atina
Yüzölçümü : 131.957 km²
Nüfus : 11.2 milyon(2008)
Konuşulan dil : Yunanca ,İngilizce ,Fransızca
Din : Rum Ortodoks %98, Müslüman %1,3, Diğer %0,7
Etnik Grup Yapısı : % 98 Yunan Ortodoks , % 2 Müslüman Türk ve Diğer Azınlıklar (Türk, Slav, Pomaklar, Arnavut, Çingene ve İllian) Müslüman'dır. Katolik mezhebi ülkenin batısında hakimdir.
Para Birimi : Euro
Sınır komşuları : Kuzeyde Arnavutluk (247 Km), Makedonya Cumhuriyeti( 246 Km),Bulgaristan (474 Km) , Kuzey Doğuda Türkiye (203 Km)
Büyük şehirleri : Selanik, Patras, Larisa, İraklion, Drama, Serez, Kavala, Gümülcine, İskeçe

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ilişkiler AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının Yürürlüğe girdiği 1996 yılından itibaren artış göstermiştir. 1996’da iki ülke arasındaki ticaret hacmi ilk defa 500 milyon doların üstünde gerçekleşmiştir. Özellikle ihracatımızda istikrarlı bir artış gözlenmiş ve 1998 yılından sonra ülkemiz Yunanistan’la olan ticaretinde ticaret fazlası vermeye başlamıştır.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 2008 sonunda 3.6 Milyar $’a yaklaşmıştır. Türkiye’nin 2008 ‘de ihracatı 2.4 Milyar $ olmuştur.

Türkiye’nin Yunanistan için önemli bir dış ticaret partneri olduğu görülmektedir. 2007 yılı verilerine göre ülkenin tüm dünyadan yaptığı ithalatta Türkiye 12. sırada, tüm dünyaya yaptığı ihracatta ise 9.sırada yer almıştır. Topluluk içi ticaret değerlendirme dışı bırakıldığında Türkiye’nin Yunanistan’ın ithalatındaki yer 5.lik ihracatındaki yeri ise 2.lik olmuştur.

Yunanistan’ın sektör bazındaki ihracatına kabaca göz atıldığında görüleceği üzere, ihracatının ağırlıklı olarak hammadde, yarı mamuller ve tarım ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. Genel ihracat içinde geleneksel olarak önemli bir yere sahip olan tarım ürünlerine madde bazında bakıldığında tarım ürünü ihracatının % 70’ini sırasıyla yaş meyve ve sebze, pamuk, tütün ve zeytinyağı gibi kalemlerden oluştuğu gözlenmiştir. 2008 yılı verilerine göre; toplam ihracatın yaklaşık % 20’lik bölümünü tarım menşeli ürünler oluştururken, sanayi ürünleri kapsamında değerlendirilen ürünler toplam ihracatın yaklaşık % 60’ını oluşturmuştur. Ağırlığını ham petrol ve ürünlerinin oluşturduğu yakıt ürünlerinin toplam ithalattan aldığı pay ise % 20 civarındadır.2006 yılındaki 6.2 Milyar $ doğrudan yabancı sermaye yatırımı Yunanistan tarihinde en yüksek sermaye girişinin olduğu yıldır. 2008 sonu itibariyle Yunanistan’daki doğrudan yabancı sermaye stoğu 50 Milyar $’ı aşmış bulunmaktadır.

Yunanistan’ın İhracat Yaptığı Ülkeler: Almanya (11,7), İtalya (8,8 ), İngiltere (8,5), Fransa (3,9), ABD (5,7), Bulgaristan (5,7), GKRY (4,8), Makedonya (3,7)

Yunanistan’ın İthalat Yaptığı Ülkeler: Almanya (12,9), İtalya (11,3), Fransa (5,9), Hollanda (5,3), Rusya (5,3), S. Arabistan (3,5), Türkiye (3,3), ABD (3,3), İran (3,2)

Yunanistan’ın İhracatı: Meyve ve Sebzeler, Tütün, Pamuk, Kısmen Petrol Ürünleri, Bitkisel Yağlar, Tekstil İplikleri ve Mamulleri, Demir Dışı Metallerden Alüminyum, Demir-Çelik.

Yunanistan’ın İthalatı: Metal Cevherleri, Curuf ve Kül, Kazan, Makina ve Cihazlar, Aletler, Parçaları, Motorlu Kara Taşıtları, Meşrubat, Alkollü İçkiler ve Sirke, Elektrikli Makina ve Cihazlar, Aksam ve Parçaları, Gemiler, Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar, Plastik ve Plastikten Mamul Eşya, Kağıt ve Karton, Süt ve Süt Mamulleri, Demir ve Çelik, Muhtelif Kimyasal Maddeler, Uçucu Yağlar, Rezinoitler.

İKİLİ İLİŞKİLER

1- Türkiye’den aldığı ürünler: Kimyasal maddeler, Demir-Çelik, pamuk, ham ve yarı mamul plastikler, balık ve deniz ürünleri, meyve ve sebzeler, kauçuk ürünleri, tekstil iplikleri, haberleşme ve ses cihazları, tarım makinaları ve yedek parçaları, Sulama ekipmanları ve sistemleri, Traktör ve motorlu kara taşıtları, oto yan sanayi mamulleri, giyim ve eşya aksesuarı, ayakkabılar ve demir çelik

2- Türkiye’ye sattığı ürünler: Pamuk, Tütün, balık ve deniz ürünleri, ham deri ve kürk, petrol ve ürünleri, kimyasal ürünler, ham ve yarı mamul plastikler, kağıt-karton.

Anlaşma ve Protokoller: Türkiye-Yunanistan Arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Dair Anlaşma (2000, Ankara), Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (2000, Ankara), Gümrük İdarelerinin İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması (2000, Atina), Ekonomik İşbirliği Anlaşması (2000, Atina), Deniz Taşımacılığı Anlaşması (2000, Atina), Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü (2000, Ankara)

© COPYRIGHT 2013 SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş