Bireysel Fuar Katılım

YURTDIŞI FUARLARDA BİREYSEL  KATILIM ORGANİZASYONLARINA İŞTİRAK DE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURULARI

Yurtdışı fuar katılımlarında başvurular  sadece  DYS (DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle katılımcıların şirketlerini bu sistemde tanımlatmış olmaları gerekmektedir.

Katılımcı şirketler katılma kararı aldıkları fuarın ilgili yıl için Ticaret Bakanlığının listesinde destek kapsamına alındığını kontrol veya teyit etmelidir.

Bu listede yer almayan fuarlara iştirak halinde destek uygulamasından yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı ilgili yıl Bireysel  katılım Destek Kapsamına alınan fuarlar listesini iki biçimde oluşturmaktadır; 1) resen listeye ekledmeyi uygun gördüğü fuarlar ve 29katılımcı taleplerinden uygun bulduklarını listeye ekleyerek.

Kullanılan 2nci yöntem katılımcılara katılmayı planladıkları fuarın bahse konu listeye alınması talebinde bulunmaları imkanı vermektedir.

Burada dikkat edilecek ilk kural listeye alınması istenen fuarın ilk kez yapılıyor olmamasıdır.

İkinci kural ; fuardan en geç bir ay (30 gün) önce talebin Ticaret Bakanlığı na yapılmasıdır .süre aşımlarında başvuru değerlendirmeye alınmadan kati olarak red edilmektedir.

Bireysel  katılım Destek Kapsamına alınması talebi de DYS üzerinden yapılmaktadır.

Başvurularınızı DYS sistemi üzerindeki (https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm ) “E-İmza Uygulamalarına Giriş” seçeneğinden, fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde gerekli belgeleri DYS’ye yükleyerek yapmanız gerekmektedir.DYS sistemine girdikten sonra sol menüdeki “İhracat Destekleri”nden “Yeni başvuru” seçilmeli ve açılan sayfadan Yurt Dışı Fuar Destekleri -> FUAR EKLEME Başvuru seçeneği ile devam edilmelidir. Sisteme örnekleri yüklenerek ibraz edilecek belgeler yurtdışı organizatör onaylı sözleşme örneği,fatura örneği dir. Ayrıca fuarın tam adı,organizatörün tam ünvanı , web adresi ,katılım  düşünülen m2 birim fiyatlar gibi bilgiler sistemde cevaplanması gereken alanlara kaydedilmelidir.

Başvurular fuardan sonra en geç 90 gün içinde yapılmak zorundadır. Bu konuda en sağlıklı yöntem 90 günlük süreyi tüm olarak kullanmadan fuar dönüşü başvuruyu gerçekleştirmektir. Süre aşımı talebin kati red edilme sebebi olarak değerlendirilmektedir.

  • DYS den başvurularda izlenmesi gereken adımlar;
  • Başvurularınızı DYS sistemi üzerindeki (https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm) “E-İmza Uygulamalarına Giriş” seçeneğinden, fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde gerekli belgeleri DYS’ye yükleyerek yapmanız gerekmektedir.DYS sistemine girdikten sonra sol menüdeki “İhracat Destekleri”nden “Yeni başvuru” seçilmeli ve açılan sayfadan Yurt Dışı Fuar Destekleri -> Destek ödeme başvuruları -> Fuar Katılımı Destek Ödeme Başvurusu menüsü seçilmelidir.  Nace Kodu nuz daha önce sisteme yüklenen kod dur. Fuarın niteliği seçiminde Bireysel Milli  Katılım seçeneğini işaretleyerek ilerlemeniz önemlidir. Bu seçimden sonra size milli katılım fuarlar arasından katılımcısı olduğunuz fuarı işaretleyerek seçme imkanı doğacak ve seçimini yaptığınız fuarı tüm bilgileri otomatik olarak gelecektir.Sonrasında başvurunun  aşamalarına geçebilirsiniz. Açılan sayfalarda istenen bilgi ve belgeleri sisteme yükleyip başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz. Eğer takıldığınız bir nokta olursa Ticaret Bakanlığı Fuarlar Mevzuatı’nda bildirilen tebliğe göre “Bağlı bulunduğunuz İhracatçı birliklerinden” yardım alabilirsiniz.
  • Bireysel  Katılım lar için destek  başvurularında katılımcı fuar alanı  stant   Görselleri  ibrazı gerekli belgelerden dir..
  • Bireysel  Katılım lar için destek  başvurularında   başvuruları incelemeye yetkili  ve görevli katılımcının üyesi olduğu  ihracatçı birliği dir ve 30TL dosya inceleme bedeli banka havalesi yapılmalı ve başvuru evrakları sisteme yüklenirken ilave belge seçeneğinden DİĞER seçeneği ile yüklenmelidir.
  • Fuar katılım belgesi olarak fuar kataloğunun en azından ilgili kısımların ibrazı doğru olacaktır.
  • Katılımcıyı temsilen fuardaki standında  bulunan personel yada yetkilinin uçak bileti yoksa otel faturası ibraz edilmelidir.
  • Fatura ve ödeme belgeleri PDF formatında ibraz edilmesi zorunlu belgelerdir.

Kolaylık olması bakımından  başvurunuzun en son ve bir önceki sayfasında istenen belgeleri, başvurunuzdan önce hazır edebilirseniz başvurunuzu hızlıca tamamlama imkanı sağlar.