Genel Bilgilendirme

KATILIMCI ŞİRKETLER DEVLET DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN  DYS (DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ) NE  TANIMLANMALARINI  NASIL GERÇEKLKEŞTİREBİLİRLER :

Destek yönetim  Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.12.2020 tarihli muhtelif yazılarda; Bakanlıklarınca yürütülmekte olan mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu bildirilmiş olup, 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edileceği, bu tarihten itibaren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden müracaatların kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlıkça yürütülen her bir destek konusu bazında DYS’ye geçiş süreciyle ilgili detaylı açıklamalar https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys adresinde yer almakta olup belirtilen tarihten itibaren gerçekleştirilecek yeni destek başvurularının Ticaret Bakanlığı’nın  https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm  adresinden “E-İmza Uygulamalarına Giriş” seçeneğinden DYS sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, firmanızın henüz DYS’de kaydı bulunmuyorsa; DYS üzerinden destek başvuruları ancak firmanızın sisteme tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra yapılabileceğinden, Ticaret Bakanlığı’nın  https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys  adresindeki detaylı bilgi ve belgelere göre firmanızın sisteme tanımlanması ve kullanıcı yetkilendirme işlemleriniz için DYS tanımlama/yetkilendirme başvurunuzun firmanız tarafından FUAR TARİHİNDEN ÖNCE  (Bağlı bulunduğunuz İhracatçılar Birliği üzerinden başvuru yapılabilir.) yapılması, destek başvuru süreçlerinde hak kaybınıza neden olabilecek mağduriyetler yaşanmaması adına büyük önem arz etmektedir.

YURT DIŞI FUARLARDA DEVLET DESTEKLERİ

 

Yurtdışı fuar katılımlarında katılımcılara aşağıda aktaracağımız şartlara haiz olmaları ve ilgili mevzuatın şart koştuğu biçim ve süre içerisinde başvuru yapmaları halinde önceden ilan edilmiş olan TL tutar üzerinden teşvik/devlet desteği Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla  uygulanmaktadır.

Yurtdışı fuar katılımlarında destek uygulamasından yararlanmak için katılımcının ;

*) Türk Ticaret Kanunu na göre (LTD.ŞTİ/AŞ/KOLL.ŞTİ.) Türkiye sınırları içinde kurulu ŞİRKET olması,

**)Bir ihracatçı birliğine aktif üyeliği olması,

***) imalatçı olduğunu gösteren ve destek talebine konu fuar ile başvuru süresinde geçerliliğini koruyan kapasite raporu ibraz edebiliyor olması,

İmalatçı olmayan fakat geçerlilik süresi uygun kapasite raporu ibraz edilebilen imalatçı şirket yada şirketlerin  pazarlamacısı konumundaki şirketlerin  bu durumu belgeliyor olması ,

****) Ticaret Bakanlığı nca fuardan önce  destek kapsamına alındığını ilan ettiği bir fuara iştirak etmiş olması gerekmektedir.

İşletmeler  , şahıs firmaları , temsil ettiği imalatçı şirketin yada kendisinin süresi geçerli kapasite raporu ibraz edemeyen şirketler , destek kapsamına alınmamış bir fuara iştirak eden firmalar uygulamadan yararlanamamaktadır .

Ticaret Bakanlığının destek kapsamına aldığı fuarlar organizasyon niteliklerine göre iki başlık altında ele alınmaktadır.

+)milli katılım organizasyonlarına iştirakler,

++)bireysel katılım destek kapsamına alınan fuarlara iştirakler.

Her iki biçim için de temel koşullar aynı olmakla beraber başvuruda ibraz edilecek  ilave belgelerde farklılıklar bulunmaktadır.  (ayrıntılı bilgi müteakip kısımlarda yer alacaktır)

 

Başvuru yöntemi ve süresi  ;

Yurtdışı fuar katılımlarında başvurular  sadece  DYS (DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle katılımcıların şirketlerini bu sistemde tanımlatmış olmaları gerekmektedir.

Başvurular fuardan sonra en geç 90 gün içinde yapılmak zorundadır. Bu konuda en sağlıklı yöntem 90 günlük süreyi tüm olarak kullanmadan fuar dönüşü başvuruyu gerçekleştirmektir. Süre aşımı talebin kati red edilme sebebi olarak değerlendirilmektedir.

 • DYS den başvurularda izlenmesi gereken adımlar;
 • Başvurularınızı DYS sistemi üzerindeki (https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm) “E-İmza Uygulamalarına Giriş” seçeneğinden, fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde gerekli belgeleri DYS’ye yükleyerek yapmanız gerekmektedir.DYS sistemine girdikten sonra sol menüdeki “İhracat Destekleri”nden “Yeni başvuru” seçilmeli ve açılan sayfadan Yurt Dışı Fuar Destekleri -> Destek ödeme başvuruları -> Fuar Katılımı Destek Ödeme Başvurusu menüsü seçilmelidir.Sonrasında başvuru aşamalarına geçebilirsiniz. Açılan sayfalarda istenen bilgi ve belgeleri sisteme yükleyip başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz. Eğer takıldığınız bir nokta olursa Ticaret Bakanlığı Fuarlar Mevzuatı’nda bildirilen tebliğe göre “Bağlı bulunduğunuz İhracatçı birliklerinden” yardım alabilirsiniz.

Kolaylık olması bakımından  başvurunuzun en son sayfasında istenen belgeleri, başvurunuzdan önce hazır edebilirseniz başvurunuzu hızlıca tamamlama imkanı sağlar.

Fuardan önce ,fuar esnasında ve destek başvuruları esnasında uyulması yada yerine getirilmesi gereken kurallar ve bilinmesi gereken hususlar  özetle ;

1 – Fuar destek başvurunuzu fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre ( 90 gün)içerisinde gerekli belgeleri DYS’ye yükleyerek yapmanız gerekmektedir.

2 – Bireysel fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 ay önce DYS üzerinden üyesi oluna ihracatçı birliği vasıtasıyla Ticaret Bakanlığına  iletilmesi gerekir.

3 – Desteğe esas tutar, Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilmektedir ve katılımcıların yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderleri kapsamaktadır.

4 – Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

5 – Fuar katılımları, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir. Metrekareniz, bakanlık resmi web sayfasından ilan edilen TL bazında birim metrekare fiyatı ile çarpılarak, teşvik tutarınız belirlenmektedir.

6 – Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 56.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 85.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 284.000 Türk Lirasını geçemez. Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.

(Belirtilen üst limit tutarları Ticaret Bakanlığı tarafından güncellenmektedir)

7 – Fuarda sergilenecek markaların kesinlikle Türkiye’de TPE’den marka tescilinin yapılmış olması gerekmektedir. Firmanıza ait olmayan bir markayı, TPE tescili olsa dahi standınızda sergileyebilmeniz için matbu Pazarlamacı Firma Sözleşmesi’ni marka sahibi TTK hükümleri çerçevesinde kurulmuş (Ltd, A.Ş , Kollektif, Komandit, Kooperatif) üretici firma ile fuardan önce imzalamanız gerekmektedir.

8 – Fuarda ithal ürün sergilenmesi (marka adınıza tescilli olsa dahi) 2017/4 sayılı tebliğ gereği kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda destek başvurunuz iptal edilmektedir.

9 – Ödemelerinizin katılımcı firma hesabından ve/veya ödeme yetkisi olan (firma ortağı, SGK’lı çalışan) kişilerin kredi kartlarından, direkt olarak yetkili organizatör hesabına yapılması gerekmektedir. Ödemelerin geçerli olabilmesi için bankacılık sistemi üzerinden gerçekleşmesi gerekmektedir.

10 – Fuarın açılışından kapanışa kadar standınızda temsilci bulunması 2017/4 sayılı tebliği gereği zorunludur.

11 – Resmi fuar kataloğu veya fuarın resmi internet sitesinde adınızın katılımcılar arasında yer alması gerekmektedir.

12 – Milli katılım organizasyonlarında gözlemci tarafından fuar sırasında dağıtılan Fuar Değerlendirme Formunu mutlaka doldurup, yine fuar sırasında elden gözlemciye teslim etmelisiniz. Aksi taktirde teşvik talebiniz tebliğ gereği değerlendirme dışında bırakılacaktır.

13 – Tüm katılımcı firmaların DYS’ye kaydolması ve fuar teşvik başvurusunu DYS üzerinden iletmesi zorunludur. Teşvik incelemesi sırasında ihracatçı birliği DYS üzerinden göndereceği tebligatla eksik ve/veya ek evrak talebinde bulunabilir. Tebligatla istenen evrakın 30 iş günü içinde üst yazı ekinde ilgili birliğe DYS üzerinden ulaştırılmaması halinde destek başvurunuz tebliğ gereği işlemden kaldırılır.

14 – Yurtdışı Fuar katılımlarından destek alınabilmesi için katılımcıların Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket olmaları gerekmektedir.

*Şahıs şirketleri fuar desteğinden faydalanamamaktadır.

2022-2023 YILLARINDA 20 PUAN İLAVE DESTEK SAĞLANACAK HEDEF ÜLKELER LİSTESİ

 1. ABD
 2. Almanya
 3. Avustralya
 4. Birleşik Krallık
 5. Brezilya
 6. Çin Halk Cumhuriyeti
 7. Endonezya
 8. Etiyopya
 9. Filipinler
 10. Güney Afrika Cumhuriyeti
 11. Güney Kore
 12. Hindistan
 13. Irak
 14. Japonya
 15. Kanada
 16. Libya
 17. Malezya
 18. Meksika
 19. Mısır
 20. Nijerya
 21. Rusya
 22. Şili
 23. Tayland
 24. Vietnam

https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/hedef-ulkeler

İMALATÇI /PAZARLAMACI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

YURTDIŞI FUARLARA ÜRETİCİ / İMALATÇI FİRMA ADINA PAZARLAMACI OLARAK KATILIMA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 

TARİH: .…/…./…….

Firmamıza ait………………….. tarih ve ……… no’lu Kapasite Raporunda / Faaliyet Belgesinde belirtilen ……………………………………………….. ürünleri yurtdışı fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmak üzere …………………………………………………………………………….. Firmasına yetki verdiğimizi beyan ederiz.

 

 

ÜRETİCİ/İMALATÇI FİRMA UNVANI : ……………………………………

 

 

 

 

Yukarıda adı geçen firmanın verdiği yetkiye dayalı olarak …………. tarih ve ……………. no’lu Kapasite Raporunda / Faaliyet Belgesinde belirtilen ……………………………………………………………………….. ürünlerin yurtdışı fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmayı kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

 

PAZARLAMACI FİRMA UNVANI : …………………………………………

 

 

 

 

İMALATÇI FİRMA                                                  PAZARLAMACI FİRMA

 

 

FİRMA UNVANI                                                     FİRMA UNVANI

KAŞE                                                                                         KAŞE                                

YETKİLİ İMZA                                                                         YETKİLİ İMZA

 

 

 

EKLER :

İmalatçı Firma Kapasite Raporu / Faaliyet Belgesi aslı veya bir örneği,

-İmalatçı Firma İmza Sirküleri aslı veya bir örneği

 

 

 

Not: Sözleşmenin mutlaka fuardan önce yapılması gerekmektedir.